Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Noordhoek

Deze stichting is opgericht ter verbetering van het algemeen welzijn van de deelnemers van Zorgboerderij de Noordhoek door het mogelijk maken van extra activiteiten. Activiteiten die niet (meer) bekostigd (kunnen) worden uit de zorgbudgetten. We doen dit door het ter beschikking stellen van middelen en materialen voor creatieve en/of actieve dagbesteding en door het ter beschikking stellen van vervoermiddelen en materialen voor nieuwe activiteiten die het welzijn van de deelnemers bevorderen.

Hoe werkt de stichting?

De belangrijkste taak van de stichting is het werven van fondsen. Dat doen we door het organiseren van activiteiten en acties zoals ontmoetingsdagen, oliebollenactie, bolusactie, open dag, etc., Giften kunnen dan via de bank worden over gemaakt op het rekeningnummer van de stichting. Daarnaast kijken we of er mogelijkheden zijn voor sponsoring. Uiteraard zouden we erg blij zijn met een gift. De stichting krijgt de ANBI-status en dat heeft (belasting)voordelen voor zowel de gever als de ontvanger.

Wilt u doneren?

Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL54 RABO 0341166804 ten name van Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Noordhoek. RSIN stichting: 8597.68.259.

Waaraan besteedt de Stichting het budget?

In het voorjaar van 2019 hebben we een electrische quattrocycle kunnen realiseren voor onze deelnemers. Hier genieten ze erg van. Alle deelnemers van de zorgboerderij kunenn mee op de fiets, ook degenen die nog nooit op een fiets gezeten hebben. De volgende doelen zijn het aanschaffen van een belevingstafel en het professioneel inrichten van de snoezelruimte.

Verder denken we aan:

Bewegingstoestellen voor de deelnemers
Creatieve middelen voor dagbesteding, denk aan; Hout, gereedschap, lijm, knutselmateriaal, glazen flessen, etc.
Geld voor uitjes

Een duofiets

Gebouw en materiaal voor houtbewerking

 

Wie zitten er in het bestuur van de stichting?

Jan-Willem Melse, voorzitter

Martin Maas, penningmeester

Rinus de Witte, secretaris

Beloningsbeleid:

Omdat de Stichting alle gelden doneert t.b.v. de deelnemers van Zorgboerderij de Noordhoek, ontvangen de bestuursleden geen vergoeding/vakantiegeld voor het werk dat ze verrichten. In sommige gevallen worden onkosten vergoed, maar alleen wanneer blijkt dat dit nodig is.