Inkoop zorg

Als zorgboerderij zijn we aangesloten bij Stichting Zorgboeren Zuid (SZZ)

http://www.zorgboerenzuid.nl

We gebruiken 2 AGB-codes. Gebruik de AGB-code die geldt voor de daarbijbehorende vorm van financiering.

Voor financiering via PGB: 41784770

Voor ZIN/WMO: 73732508 (de genoemde code is de AGB code van SZZ Zeeland, waar wij als zorgboerderij bij aangesloten zijn)

 

We beschikken over het kwaliteitskeurmerk ISO 9001, dit hebben wij in 2019 voor het eerst behaald. Daarna is dit ieder jaar getoetst en weer behaald.