(on)vrijwillige zorg

Vrijwillige en onvrijwillige zorg

Op onze zorgboerderij hechten we belang aan professionele zorg aan onze deelnemers. Wij geloven erin dat onze deelnemers hun doelen van zorg vooral goed kunnen bereiken als zij instemmen met de zorg die wordt verleend.

Onvrijwillige zorg, waarbij sprake is van verzet tegen (onderdelen van) de zorg die wordt verleend willen wij niet uitvoeren op onze zorgboerderij en kunnen wij niet handhaven binnen de open, laagdrempelige setting die onze zorgboerderij heeft. Wanneer de zorgvraag van een van onze deelnemers dusdanig verandert dat er sprake kan zijn van onvrijwillige zorg, dan spannen wij ons in om een alternatief te bedenken, waarmee de deelnemer en zijn/haar vertegenwoordiger wel instemt en de zorg op de zorgboerderij gecontinueerd kan worden. Wij zijn van mening dat het bieden van vrijwillige zorg fundamenteel beter is dan het bieden van niet-vrijwillige zorg. Dit maakt dat wij ten allen tijde zoeken om de zorg zo om te buigen of alternatieven te gebruiken zodat die zorg toch in een

Wanneer blijkt dat er geen alternatief is en de onvrijwillige zorg is voor het welzijn van de deelnemer en zijn/haar omgeving noodzakelijk om uit te voeren, dan kan de zorg op onze zorgboerderij niet worden gecontinueerd. In dit geval zal de deelnemer met wettelijk vertegenwoordiger en verwijzer een andere geschikte zorglocatie zoeken en draagt de zorgboerderij zorg voor een warme overdracht.

Incidenten

Wanneer er op onze zorgboerderij een ongepland incident plaatsvindt waarbij onmiddellijk handelen door de zorgverlener vereist is, en er op dat moment sprake is van verzet van een deelnemer, beschouwen wij dit niet als onvrijwillige zorg zoals bedoeld onder de Wet zorg en dwang. In deze gevallen zal altijd middels evaluatie met de deelnemer en/of wettelijk vertegenwoordiger worden besproken hoe een dergelijk incident kan worden voorkomen. Is er sprake van herhaling en niet kunnen voorkomen van een dergelijk incident bij dezelfde deelnemer dan beschouwen wij dit als verandering van de zorgvraag en noodzaak tot toepassen van onvrijwillige zorg. Wanneer blijkt dat er geen alternatief is en de onvrijwillige zorg is voor het welzijn van de deelnemer en zijn/haar omgeving noodzakelijk om uit te voeren, dan kan de zorg op onze zorgboerderij niet worden gecontinueerd. In dit geval zal de deelnemer met wettelijk vertegenwoordiger en verwijzer een andere geschikte zorglocatie zoeken en draagt de zorgboerderij zorg voor een warme overdracht.